AZURE-SEMINAR

Få den nyeste viden om Azure Security, Monitoring og Governance.
Gå hjem med ’Best Practice’, trends og strømninger fra Ignite og Experts Live.

Mød os – 26.11.19 – 9:00-15:00

Spændende Azure-seminar hos solvo it

Få den nyeste viden om Azure Security, Monitoring og Governance. Lær af ”Best Practice”. Mød eksperterne fra solvo it og få den seneste viden fra tre udsolgte seminarer – Microsoft Ignite i Orlando, MMS i New Orleans og Experts Live i Prag – kondenseret og perspektiveret i forhold til virkeligheden i danske virksomheder. Snak med eksperterne og ligesindede i dit netværk. Kom og bliv klogere på, hvordan du tackler de udfordringer, de fleste virksomheder har i dag, når det gælder datasikkerhed og governance.

Udpluk fra programmet

”Intim session” med Jesper Jensen, Azure MVP hos solvo it. Jesper har tre sessions på Microsoft Ignite, hvor han holder oplæg for Ignites mange tusinde deltagere. Blandt andet om, hvordan du bruger Azure Monitoring til at holde styr på dataflows i on-premises-, cloud- og hybride datamiljøer. Her får du et koncentreret indlæg, der er relateret til danske forhold. Jesper vil også være til rådighed i løbet af dagen under de forskellige netværk-sessions

Microsofts Henrik Mønsted, Cloud Solution Architect & specialist, kigger forbi og taler om Azure Security fra en teknisk/operationel vinkel.

Sessions med Mark Gerlow, Ronni Henrik Simonsen og Niels Kildsgaard Jørgensen, der samler indtrykkene fra både Microsoft Ignite, MMS i New Orleans og Experts Live i Prag. Vi samler indlæg og indtryk og giver dig et valideret billede af trends og nyeste viden.

Fra SCOM til Azure Monitoring – hvad er forskellen? Hvad gør du? Indlæg ved vores SCOM-ekspert Henrik Nørgaard Hansen.

Best Practice og allernyeste viden om, hvordan du bruger Azure Security, Azure Monitoring og Azure Governance til at øge datasikkerheden i din virksomhed og sikrer, at I lever op til jeres mål for governance – herunder GDPR.

Dato: 26. november 2019
Tid: 09.00-15.00
Sted: Microsoft, Kanalvej 7, 2800 Kongens Lyngby – lokale 1.06.
Pris: Gratis adgang for dig som IT-PRO
Teknisk niveau: ca. level 200-300

Tilmeld dig her

Ja

Dét får du med hjem:

Den nyeste samlede viden fra verdens bedst besøgte seminarer om datasikkerhed, trends og aktuelle udfordringer.

Konkrete erfaringer, der viser, hvordan du kan øge datasikkerheden og sikre, at virksomheden lever op til ønsket governance via Azure.

Intim session med vores MVP, Jesper Jensen, som giver et koncentrat af sine sessions på Microsoft Ignite. Mød ham i øjenhøjde og få hans mening om dine udfordringer.

Mød eksperterne

Jesper Jensen

Vores egen ”Yoda” og seniorkonsulent i solvo it med massiv erfaring indenfor bl.a. Azure, SCOM, Hyper-V og Windows Client. Udnævnt af Microsoft som Azure MVP med taletid på internationale konferencer. En af de it-pro’er herhjemme, der er allerlængst fremme med anvendelsen af Microsoft Azure i praksis.

Ronni Henrik Simonsen

Microsoft infrastruktur-teknologier – især Windows Server, Active Directory, Azure, Microsoft System Center, samt Virtualisering – er Ronnis ”field of expertise”. Ronni har med sin dybe viden bl.a. siddet som teknisk projektansvarlig de seneste år hos en af solvo it’s største kunder og gennemfører dagligt komplekse projekter. En af de helt tunge drenge med mere end 20 års erfaring, der gør ham til en uundværlig seniorkonsulent i solvo it.

Mark Gerlow

Savner du viden om Microsofts infrastrukturløsninger, så er Mark ”the man”. Han har ikke mindre end 22 års erfaring, herunder særlig dyb erfaring med Office 365, Exchange, Security samt server-infrastruktur. Dertil kommer en indgående erfaring med Hyper-V og VMware, samt migreringer mellem disse, løst hos en lang række kunder. Seniorkonsulent i solvo it.

Henrik Nørgaard Hansen

30 års erfaring indenfor konfiguration og drift af Microsofts infrastruktur-teknologier og dermed seniorkonsulent i solvo it. En af Danmarks dygtigste SCOM-specialister, der har arbejdet med alle aspekter af teknologien, i kraft af de talrige installationer, han gennem årene har varetaget hos både offentlige og private organisationer.

Niels Kildsgaard Jørgensen

Konsulent, trend-spotter og komet i solvo it. Han har allerede solid erfaring indenfor Azure, samt PKI- og serverinfrastruktur. Niels fokuserer især på Azure og har med stor succes gennemført komplekse Azure-projekter hos en række af vores store kunder. 

Henrik Mønsted

Henrik Mønsted, Cloud Solution Architect og specialist hos Microsoft kommer forbi og beriger os med indlæg og viden omkring Azure Security fra en teknisk og operationel vinkel.

“Vi oplever ofte, at virksomheder er gået i gang med Azure, men får problemer ift. opsætning og konfigurationer. Ligeledes er sikkerhed og overvågning af fejl udfordringer, som de gerne vil have hjælp til at få styr på.”

Jesper Jensen
Azure MVP – solvo it

“Trusselsbilledet fra omverdenen har ændret sig og der er behov for at virksomheder har endnu bedre styr på brugere og datatilgang.”

Tine Løvstrand
Selvstændig it-sikkerhedskonsulent

“Vi er et software-firma og følger med i udviklingen, men det er stadig nødvendigt at vi allierer os med eksperter på sikkerhed og overvågning.”

Behroz Karimi
Head of IT – NIS – Nordic Insurance Software

We have nothing to fear,
but fear itself

Franklin D. RooseveltAmerikansk præsident, 1933

Sådan sagde Franklin D. Roosevelt, da han som nyvalgt amerikansk præsident I 1933 var tvunget til at se den store depression i øjnene. 

Vi kan sige det samme i dag, når vi ser på de udfordringer, vi møder og skal overvinde inden for IT-industrien.

Velkommen på forsiden

I de fleste virksomheder er frygten nok lidt diffus. Som IT-ansvarlige møder vi den ofte. Frygten for at ende på forsiden, frygten for det store nedbrud, frygten for et massivt datalæk.

Det er jo reelle bekymringer. Problemet er blot, at frygten ofte overskygger en klar, rationel løsning på de problemer, vi møder. For løsningerne findes jo. De kan sågar gøres systemiske. Det kræver bare, at du bare har gjort dig klart, hvilke udfordringer du skal møde.

Security. Governance. GDPR. Monitoring

Tidligere havde vi bedre overblik over sikkerhedstruslerne. Alle vores systemer var fysisk til stede på vores servere i kælderen – bag en låst dør, blokeret med koder, kølet og overvåget af en brandalarm og kamera. Forbindelsen ud af huset var enstrenget og bevogtet af en solid firewall.

Nu er vores systemer fragmenteret. Meget ligger i skyen. Der er rigtig mange, der har adgang til nogle af virksomhedens data på forskellige niveauer. Og bruger dem på forskellige platforme i forskellige afdelinger. Samtidig er de forskellige services krydsforbundne på ugennemskuelige måder i ikke-hierarkiske netværk. 

Situationen bliver ikke bedre af, at de formelle krav til vores systemer er stigende. Faldgruberne er dybe og kan svære at finde. Og sanktionskravene for et sikkerhedsbrist er så store, at de kan koste selv velkonsoliderede virksomheder livet.

Derfor hober spørgsmålene sig op: Hvem har adgang til hvad? Hvor ligger hvilke data? Hvem kan tilgå dem? Hvordan opstiller vi de rette dataflows og -adgange? Og hvordan sikrer vi, at de regler, vi har opstillet, også bliver overholdt?

Monitorering kan spare dig for meget

Når du i stigende grad bruger cloudbaserede løsninger, vil beslutningsgange ofte blive decentraliseret. Det giver øget agilitet, men kan også have negative konsekvenser. Fx kunne en udviklingsafdeling i et tænkt eksempel blive lune på, hvor hurtigt man kan sætte et testmiljø op et Microsoft-miljø. Hvis det er en stor virksomhed, kan man hurtigt ende med måske 100 testmiljøer. Har vi så styr på, hvilke data der lægges ind i disse miljøer – hvem har adgang, er der tale om personhenførbare oplysninger, bliver de slettet korrekt efter brug, og hvad med prisen.

Her er Microsoft jo så large, at de fakturerer kvartalsvis med 90 dages respit. Hvis hvert testmiljø koster kr. 1.000, får økonomiafdelingen en regning på kr. 100.000 for første måned – og ende med en samlet regning på kr. 600.000, før en ændret praksis kan få effekt. Det er ikke hensigtsmæssigt. Hvis denne adfærd indgik i virksomhedens løbende monitorering, kunne adfærden spores tidligt og ændres, så den store regning kunne undgås.

Værktøjer til at samle puslespillet og skabe sikkerhed

På dette seminar kan du får overblik over, hvordan du kan bruge Azur til at få styr på jeres data og processer. Det har hidtil været en omkostningstung og besværlig proces, men den kan i dag løses både langt mere agilt og billigere.

Vi har opbygget en unik Azure Governance-model, som du vil blive præsenteret for. Med den opstiller du en række regler for en hensigtsmæssig dataadfærd i netop jeres virksomhed. Ved hjælp af Azure Monitoring og Azure Security kigger modellen ned i brugeradfærden og ser, om reglerne bliver overholdt. Du kan trække rapporter, der dokumenterer den ønskede adfærd og få notifikationer, hvis reglerne bliver brudt.

Dermed kan du samle alle puslespilsbrikkerne i virksomhedens dataadfærd og sikre, at din virksomhed lever op til jeres governance – herunder GDPR – og dokumentere dette.

På seminaret vil du kunne se konkrete cases på, hvordan systemet virker i praksis.