solvo it oplever stor interesse for at kunne administrere, vedligeholde og supportere arbejdsstationer, uanset hvor medarbejderen udfører sit arbejde fra. 

Det seneste år har folk arbejdet hjemme som aldrig før på grund af Coronakrisen. En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at i 2020 blev andelen af personer, der på fast basis arbejder hjemmefra fordoblet sammenlignet med 2019. Det vurderes også, at mange i langt højere grad end tidligere vil fortsætte med at arbejde hjemmefra, selv efter Coronarestriktionerne ophører.

Derfor oplever solvo it en stigende interesse for at kunne administrere, vedligeholde og supportere arbejdsstationer, uanset hvor medarbejderen udfører sit arbejde fra. 

Denne fundamentale ændring i folks måde at arbejde på, kræver stor fleksibilitet i forhold til administrationen af virksomhedens arbejdsstationer for (som hidtil) at kunne sikre, at de altid er opdateret, får installeret den nødvendige software og sågar muligheden for at reinstallere eksisterende eller klargøre nyindkøbte maskiner.

For at det skal være muligt for alle at være produktive uanset, hvor man befinder sig, skal brugere kunne supporteres, og computerne skal kunne installeres og administreres hvorend, de er.

Microsoft har igennem de seneste år arbejdet meget for at øge fleksibiliteten og forbedre virksomhedernes mulighed for at supportere en mere mobil arbejdsstyrke. Hele cloud-porteføljen, herunder Intune, AutoPilot og Office 365 er produkter af denne udvikling, og solvo it oplever en stigende interesse fra kunderne for at skifte – helt eller delvis – til nogle af disse teknologier.

På grund af Corona har især vores offentlige kunder oplevet at skulle arbejde hjemmefra i en helt anden grad end tidligere, og de har derfor været tvunget til at revurdere og måske modernisere hele tilgangen til administrationen af arbejdsstationer.

Dette har ført til flere spændende projekter med indførsel og/eller udbygning af teknologier, der understøtter Modern Device Management.

Især Autopilot- og Intune-projekter er blevet opprioriteret hos kunderne, og det har f.eks. resulteret i, at nyindkøbte arbejdsstationer ikke længere behøver at blive leveret til IT-afdelingen eller kontoret for at blive klargjort, før de kan leveres til slutbrugerne. I stedet sendes maskinen direkte hjem til medarbejderen, der – efter at angive sine brugeroplysninger – automatisk får konfigureret Windows, installeret applikationer, opsat virksomhedens baggrundsbillede, pauseskærm, VPN-forbindelse og andre nødvendige konfigurationer.

Klik her for at læse mere om teknologierne, eller kontakt solvo it, hvis vi også skal hjælpe dig og din virksomhed med Device Management i den “nye” verden.

Læs mere om solvo it på www.solvoit.com.